Điều Khoản Sử Dụng

Điều Khoản Sử Dụng

Điều khoản sử dụng quy định các điều khoản ràng buộc bạn khi sử dụng các dịch vụ. Thuật ngữ “Người dùng” và/hoặc “Người sử dụng” sau đây được gọi chung để chỉ tới những người sử dụng các dịch vụ. Vui lòng nghiên cứu kỹ và lưu lại một bản Điều khoản sử dụng này.

QUY ĐỊNH CHUNG

Bằng việc ghé thăm website https://baccarattructuyen.club/ và sử dụng các dịch vụ, Người dùng đồng ý bị ràng buộc với điều khoản sử dụng này, Chính sách Quảng cáo và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Chúng tôi thực hiện Điều khoản sử dụng này, Chính sách Quảng cáo và Chính sách bảo mật theo quy định của pháp luật hiện hành và không nội dung nào trong các tài liệu trên cản trở quyền của chúng tôi tuân thủ các quy định hoặc yêu cầu của chính phủ, tòa án, cơ quan thi hành án liên quan đến việc Người dùng sử dụng các dịch vụ hoặc thông tin do chúng tôi nhận được hoặc thu được từ việc sử dụng các dịch vụ của Người dùng.

Điều Khoản Sử Dụng Baccarat Trực Tuyến
Điều Khoản Sử Dụng Baccarat Trực Tuyến

TỪ CHỐI BẢO ĐẢM

Website Baccarat Trực Tuyến và các dịch vụ được cung cấp dựa trên nguyên tắc không bảo hành, trên cơ sở dịch vụ và tính năng sẵn có mà Chúng tôi không đảm bảo rằng các tính năng trên website hoặc các dịch vụ sẽ đáp ứng các yêu cầu của Người dùng hoặc đảm bảo rằng sự vận hành các phần mềm hoặc các dịch vụ sẽ không bị gián đoạn hoặc bị lỗi.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự mất mát dữ liệu, tổn thất lợi ích nào hoặc các vấn đề khác liên quan đến việc truy cập website Baccarat Trực Tuyến và sử dụng các dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn đến tất cả các thông tin, dữ liệu, văn bản, phần mềm, âm nhạc, âm thanh, hình ảnh, đồ họa, video, thông điệp hoặc các nguyên liệu khác (“Nội dung”) mà Người dùng có thể lưu giữ, đưa lên, hoặc truyền tải thông qua dịch vụ. Người dùng đồng ý sử dụng các dịch vụ với tất cả sự rủi ro.

THAY ĐỔI ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Chúng tôi giữ quyền thay đổi và/hoặc sửa đổi mà không cần báo trước bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản sử dụng này tùy từng thời điểm. Những sự thay đổi và/hoặc sửa đổi như vậy sẽ có hiệu lực ngay khi đăng lên website Baccarat Trực Tuyến.

Nếu Người dùng tiếp tục truy cập hoặc sử dụng các dịch vụ sau khi các thay đổi và/hoặc sửa đổi được đăng lên, Người dùng đã chấp nhận và đồng ý với các thay đổi và/hoặc sửa đổi đó.

QUY ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bên cạnh việc phải ký hợp đồng dịch vụ theo mẫu do chúng tôi ban hành, Người dùng còn bị ràng buộc phải chấp thuận và tuân thủ các điều kiện quy định dưới đây:

  • Thanh toán phí dịch vụ theo thỏa thuận
  • Tuân thủ quy định của pháp luật
  • Các tranh chấp xảy ra nếu có do hai bên thỏa thuận giải quyết trên cơ sở hợp tác và thỏa thuận.
Điều khoản sử dụng
Điều khoản sử dụng

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Người dùng xác nhận và đồng ý rằng chúng tôi chỉ sẵn sàng cung cấp các dịch vụ nếu Người dùng đồng ý giới hạn trách nhiệm của chúng tôi đối với Người dùng và các bên thứ ba. Người dùng đồng ý rằng Người dùng chịu trách nhiệm bồi thường duy nhất và toàn bộ đối với bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào tới chúng tôi liên quan đến bất kỳ sự vi phạm quy định sử dụng nào do việc Người dùng sử dụng các dịch vụ hoặc ngừng sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Người dùng đồng ý tự chịu trách nhiệm với các nội dung và thông tin cung cấp cho chúng tôi.

Người dùng đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ cho chúng tôi và các công ty liên kết của chúng tôi và mỗi nhân viên, giám đốc, người lao động, đại lý, đại diện, người cung cấp thông tin và bên cấp phép của chúng tôi không bị tổn hại bởi bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện, chi phí, tổn thất, thiệt hại, phán quyết của tòa án và phí tổn nào, bao gồm nhưng không giới hạn phí luật sư, phí bồi thường thiệt hại, chi phí tố tụng, lãi chậm trả liên quan đến hoặc phát sinh từ bất kỳ khiếu nại, mâu thuẫn, tranh chấp, thủ tục tố tụng pháp lý tại Tòa án hoặc các tổ chức Trọng tài, tổ chức Hòa giải, các quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền… liên quan đến hoặc phát sinh từ các sản phẩm và dịch vụ.

Chúng tôi giữ quyền, bằng chi phí của mình, đảm nhận hoàn toàn việc bảo vệ và kiểm soát (nhưng không có trách nhiệm) đối với bất kỳ vấn đề nào phát sinh như vậy tùy thuộc vào sự bồi thường của Người dùng.

BẢO VỆ BẢN QUYỀN VÀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Các dịch vụ, và tất cả các phần mềm cần thiết, nguyên liệu cấu thành của dịch vụ và khai thác, triển khai dịch vụ, và bao gồm cả các quyền sở hữu trí tuệ đối với các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi, và tất cả các phần mềm cần thiết, nguyên liệu cấu thành của dịch vụ (“Sở hữu Trí tuệ”), được bảo vệ bởi bản quyền, quyền về thương hiệu, nhãn dịch vụ, hoặc quyền tài sản khác do chúng tôi sở hữu hoặc được sở hữu bởi bên thứ ba nào mà đã cấp quyền sở hữu trí tuệ cho chúng tôi.

Người dùng không được quyền sử dụng bất kỳ tên thương mại, nhãn hiệu của hàng hóa và dịch vụ, biểu tượng, tên miền và các hình thức nhận diện hàng hóa, dịch vụ đặc trưng nào khác của chúng tôi vào mục đích thương mại trừ khi Người dùng được sự chấp thuận bằng văn bản của chúng tôi, hoặc việc sử dụng của Người dùng gây ảnh hưởng, cản trở, tác động xấu tới việc hoạt động bình thường của các sản phẩm và dịch vụ, uy tín của chúng tôi.

Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác và yêu cầu Người sử dụng các dịch vụ cũng như vậy. Người dùng không được tải lên, gắn vào, đăng lên, truyền đi hoặc bằng cách khác tạo sẵn bất kỳ nguyên liệu cấu thành nào gây ảnh hưởng đến bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ về bản quyền, thương hiệu, bí mật thương mại hoặc quyền tài sản khác của bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào. Chúng tôi có quyền chấm dứt đường truy cập vào các dịch vụ hoặc bất kỳ dịch vụ nào khác do chúng tôi cung cấp đối với người bị nghi ngờ xâm phạm.

ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều khoản sử dụng này được điều chỉnh bởi và giải thích phù hợp với pháp luật Việt Nam. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản sử dụng này bị tuyên bố là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thực thi vì bất kỳ lý do nào, thì điều khoản đó sẽ được coi là tách biệt và sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp và hiệu lực thi hành của các điều khoản còn lại.

Người dùng đồng ý rằng bất kỳ yêu cầu bồi thường hoặc tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều khoản sử dụng này hoặc việc sử dụng dịch vụ sẽ được giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền của Việt Nam.

Trân trọng, 

BQT Baccarat Trực Tuyến

Nếu có câu hỏi, mối quan tâm hoặc ý kiến về điều khoản sử dụng này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

 20 Phương Sài, Phương sơn, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam

  0982274056

  http://baccarattructuyen.club/

  [email protected]